AutoCAD LT

Το AutoCAD LT προσφέρει σύγχρονες δυνατότητες δημιουργίας και τεκμηρίωσης κατασκευαστικών σχεδίων. Το φιλικό περιβάλλον εργασίας του μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις  απαιτήσεις του χρήστη, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την σχεδίαση.

ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2015 έως 2018 

 

Νέα Χαρακτηριστικά των τελευταίων εκδόσεων 

Περιβάλλον Εργασίας

Αutodesk 360 online tab: Connect directly from AutoCAD LT® software to the Autodesk® 360 cloud-based services for online file sharing and customized file syncing.   

AutoCAD® WS web and mobile application is also at your fingertips with the new “Open On Mobile” and “Collaborate Now” tools.

 

Command Line Enhancements: The command line now offers even more functionality and configuration options. Dock it at the top or bottom of the screen, or float it transparently over the drawing window.  Easily view your command history, acceί recent commands, and activate options within commands by clicking on them at the command line.

 

Property Edit Preview: Dynamically preview edits made with the Properties or Quick Properties palette before applying them to selected objects. See the effect of modifying properties such as color or linetype to quickly evaluate options before you make changes. 

 

Array Improvements: New enhancements to aίociative arrays, including a contextual ribbon tab during array creation, enable you to create objects in a pattern faster and more easily. With path arrays, you can also specify whether to maintain a fixed number of objects, or to automatically adjust the count based on path length and item spacing.

 

 Edit Multiple Hatch Objects: The Hatch Edit contextual ribbon tab and visor now accommodate multiple selected hatch objects, enabling you to perform edits more quickly.

 

Strikethrough Text Style: A new “strikethrough” style has been added to the editor for text, multileaders, dimensions, and tables. This complements the underline and overline options previously available in AutoCAD LT  software.

 

External Reference Path Enhancement: With the new Default Reference Path option, files attached to drawings as underlays or external references are now given a relative path by default, defining their location in relation to the host drawing.

This feature helps AutoCAD LT to maintain links more easily if files or folders are moved.

Updated DWG File Format: AutoCAD LT software introduces an updated file format to accommodate technology and performance improvements in the software. AutoCAD LT is backwards-compatible with all previous versions of AutoCAD LT and AutoCAD® drafting software and enables you to save drawings in a wide variety of other formats, ranging back to R14 DWGTM and R12 DXF.   

AutoCAD LT 2015 for Mac: Work on your platform of choice with licensing entitlements that give you the flexibility to activate either the Windows® or Mac® version of AutoCAD LT software, regardleί of which OS version you purchased. You can switch from one OS to the other, with a maximum of two activations per year.
- Native support for DWG technology
- Robust tools you expect from AutoCAD LT 
- Intuitive Mac OS® X interface. 

 

Δημιουργία σχεδίων

Κατά την τεκμηρίωση της σχεδίασης επισημαίνονται οι βελτιώσεις στις λειτουργίες:

Find and Replace: Δυνατότητα εστίασης σε highlighted text object και δημιουργία ενός selection set, το οποίο περιέχει όλα τα αντικείμενα της Find and Replace λίστας αποτελεσμάτων, ή μόνο εκείνα που είναι highlighted. 

Multileaders: Επιλογή και διόρθωση κάθε Multileader segment, πατώντας το πλήκτρο Ctrl και με την βοήθεια του Properties παραθύρου. Βελτίωση των Mleader styles έτσι ώστε να παρέχουν περισσότερο έλεγχο στα leader connections. 

MText: Το μέγεθος των multi-line objects έχει αυξηθεί από 32κ σε 256κ έτσι ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή περισσότερου κειμένου στα σχέδια.

Dimensions: Έχει προστεθεί μία νέα επιλογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση ενός dimension text κότω από το dimension line. Επίσης τα Primary και Alternative Units tabs του Dimension Style πλαισίου διαλόγου περιλαμβάνουν νέες ρυθμίσεις για τον έλεγχο των suppreίion και leading zeros.

Hatch: Όταν εντοπιστεί μία προβληματική boundary area, το AutoCAD προσπαθεί να υποδείξει τα σημεία στα οποία εντοπίστηκε το πρόβλημα. Περισσότερο συμπαγής εντοπισμός των ορίων του hatch και δυνατότητα διόρθωσης non-associative hatch αντικειμένων.

Color Selection: Πρόσβαση στο “Select Color” πλαίσιο διαλόγου, ακόμη και από το Layer drop-down list, επιλέγοντας το layer color swatch. Βελτιωμένη επιλογή χρώματος.

Βελτιωμένες επιμετρώσεις (Measure Tools): Η νέα MEASUREGEOM εντολή σας παρέχει βελτιωμένες δυνατότητες μέτρησης αποστόσεων, ακτινών, γωνιών, εμβαδών και όγκων αντικειμένων.

Reverse Tools: Η νέα εντολή REVERSE επιτρέπει την αντιστροφώ της κατεέθυνσης των αντικειμένων line, polyline και helix. Με αυτόν τρόπο ελέγχεται καλέτερα η σχεδίαση ειδικών τύπων γραμμών, όπως για παράδειγμα των Complex Lines (Clines).

Spline Editing Tools: Ενημέρωση των εντολών SPLINEDIT και PEDIT, έτσι ώστε να επιτρέπουν την μετατροπή μιας Spline σε Polyline. Έλεγχος της ακρίβειας με την οποία θα γίνει αυτή η μετατροπή.

Purge Tools: Ενημέρωση της λειτουργίας PURGE, έτσι ώστε να επιτρέπει την διαγραφή αντικειμένων με μηδενικό μήκος (zero-length) και κενών αντικειμένων κειμένου (empty text objects).

Viewport Rotation: Δυνατότητα περιστροφής ενός Layout Viewport, με ταυτόχρονη περιστροφή της περιεχόμενης απεικόνισης.

AutoCAD 2012 Viewport Rotation 

External References: Ενοποίηση των λειτουργιών κατά την εργασία με xref αρχεία DWG, DWF, DGN, PDF και διαφόρους τύπους αρχείων εικόνων.

Quick Views: Βελτίωση των preview images των “Quick View Layouts” και “Quick View Drawings”. Εκτός από τα layout previews, τώρα έχετε Preview image και για το Model Space.

 

Επικοινωνία

Βελτίωση PDF δυνατοτήτων: Η υποστήριξη PDF αρχείων έχει βελτιωθεί σημαντικό σε αυτή την έκδοση. Οι λειτουργίες Plot και Publish δημιουργούν υψηλότερης ανάλυσης, πολλαπλών σελίδων, PDF αρχεία, χωρίς την σημαντική αύξηση του μέγεθος τους. Παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης γραμματοσειρών στο PDF αρχείο, ενώ μπορεί να ελεγχθεί και η απόδοση του χρώματος στα σημεία τομής των γραμμών του σχεδίου σας. Τα PDF αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν Xref underlay objects με δυνατότητες επιλογής σημείων (snapping), αποκοπής (clipping) και ελέγχου των χρωμάτων τους (fainting, gray out).

AutoCAD 2012 PDF

Drawing File Format: Σε αυτώ την έκδοση η Autodesk αλλάζει και πάλι το format των DWG αρχείων. Αυτό ήταν απαραίτητο εν’ όψη της προσπάθειας να μειωθεί ο χρόνος αποθήκευσης των σχεδίων στο σκληρό δίσκο, ιδίως εκείνων που περιέχουν πολλά annotative objects και χρησιμοποιούν τις νέες δυνατότητες του προγράμματος.

eTransmit: Η λειτουργία eTransmit έχει αναβαθμιστεί για να συμπεριλάβει την νέα δυνατότητα “include unloaded file references”. Όταν η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή, μπορείτε να συμπεριλάβετε στο transmittal set των αρχείων σας όλα τα unloaded reference files, τα οποία θα παραμείνουν unloaded στο eTransmit πακέτο. Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή εξ’ ορισμού.